Wykaz sprzętu w OSP Skrwilno

   

 

 Samochód średni STAR 266 szt. 1
 Samochód lekki FORD Transit szt.1
 Powietrzny aparat oddechowy BD 96 firmy MSA-AUER szt.2
 Agregat prądotwórczy
szt.2
 Pompa pływająca Niagara
szt.2
 Pompa P05
szt.2
 Pompa szlamowa
szt.1
 Prądownica TURBO
szt.3
 Prądownica zwykła
szt.2
 Drabina 8m
szt.1
 Urządzenie wysokociśnieniowe szt.1
 Urządzenie hydrauliczne LUKAS
szt.1
 Ubranie UPS
kpl.12
 Ubranie koszarowe
kpl.18
 Buty oficer
kpl.8
 Hełm szt.13
 Węże W52
szt.17
 Węże W75
szt.17
 Radiotelefon Motorola
szt.2
 Automatyczne urządzenie WSP
szt.1
 Piła do drewna
szt.2
 Piła do betonu
szt.1
 Torba medyczna
szt.1
 Torba medyczna PSPR1
szt.1
 Deska ortopedyczna
szt.1