SKŁAD OSOBOWY OSP SKRWILNO
 
 
 
Zarząd
 • Jan Pankowski - Prezes
 • Albin Szymański - Naczelnik
 • Mirosław Krukowski - Z-ca Naczelnika
 • Mieczysław Milewski - Gospodarz
 • Henryk Kopacki - Skarbnik
 • Remigiusz Ronowicz - Kronikarz
 • Rafał Pankowski - Sekretarz
 • Eugeniusz Rutkowski - Członek zarządu

Komisja rewizyjna
 • Karol Derdowski - Przewodniczący
 • Jacek Stachowski - Członek
 • Zbigniew Bujarski - Członek

Członkowie
 • Marcin Milewski
 • Janusz Bednarski
 • Grzegorz Bednarski
 • Tadeusz Bednarski
 • Bartłomiej Kamiński
 • Michał Kamiński
 • Marcin Manelski
 • Adrian Essa
 • Łukasz Bartnicki
 • Łukasz Dąbrowski
 • Kazimierz Romanowski
 • Krzysztof Derdowski
 • Bogdan Łasiński
 • Jerzy Paradowski
 • Eugeniusz Wojciechowski
 • Kazimierz Piątkowski
 • Daniel Sobierajski
 • Andrzej Czajkowski
 • Jerzy Słabkowski
 • Zbigniew Narodzonek
 • Lech Narodzonek
Członkowie wspierający
 • Henryk Rydzyński
 • Roman Trzciński
 • Tadeusz Paliński
 • Józef Kolasiński