cze 27 2016
100 rocznica powstania Związku Floriańskiego
27.06.2016.
Na zaproszenie prezesa Zarządu Głównego OSP RP –Waldemara Pawlaka, na uroczystość z okazji 100. rocznicy powstania Związku Floriańskiego, która odbyła się 3 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie, przybyło ponad 300. strażaków z najstarszych OSP w Polsce.
Z terenu powiatu rypińskiego reprezentowane były dwie jednostki: OSP w Rypinie z jej prezesem - Krzysztofem Pestą i delegacja OSP w Skrwilnie w składzie: Jan Pankowski – prezes, Henryk Kopacki, Mieczysław Milewski i Remigiusz Ronowicz.

Na spotkaniu w Sejmie wysłuchano referatów na temat historii ruchu pożarniczego, wygłoszonych przez członków komisji historycznej ZOSP RP. Uczestniczył w nim m.in. członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków i członek ZG ZOSP RP, poseł Zbigniew Sosnowski, który od rypińskich i skrwileńskich strażaków otrzymał obszerną, 700-stronicową monografię straży pożarnych powiatu rypińskiego. Podsumowaniem uroczystości było wręczenie przedstawicielom poszczególnych OSP pamiątkowych, medalowych plakietek z wyrazami podziękowania za wierność tradycji, piękną służbę ludziom i Ojczyźnie.
 
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1