sty 12 2013
Walne Zgromadzenie Członków OSP
12.01.2013.
  Na Walnym Zgromadzeniu Członków OSP, w sobotę, 12 stycznia, skrwileńscy strażacy podsumowali miniony rok działalności. Wśród gości byli: wójt gminy - Dariusz Kolczyński, radna i sołtys Skrwilna - Małgorzata Ostrowska i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Mariusz Sztuczka.
 
Obszerne sprawozdanie z działalności jednostki OSP w 2012 roku przedstawił prezes zarządu - Jan Pankowski.
 
Konieczny w najbliższych latach remont i rozbudowa remizy będzie mogła być przeprowadzona jedynie dzięki budżetowi gminy. W tym celu sobotnie zgromadzenie członków upoważniło zarząd jednostki OSP do użyczenia gminie tego obiektu na okres 7 lat. Pozwoli to na zaplanowanie i wykonanie takiej inwestycji przy pomocy środków unijnych. Na wniosek komisji rewizyjnej zarządowi OSP udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy. Przyjęto też i zatwierdzono plan działalności organizacyjno-programowej na rok bieżący.