maj 20 2011
Wzory dystynkcji
20.05.2011.

Wzory dystynkcji noszonych przez
członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Image
Strażak
Image
Starszy strażak

Image
Dowódca roty

Image
Pomocnik dowódcy sekcji
Image
Dowódca sekcji

Image
Pomocnik dowódcy plutonu

Image
Dowódca plutonu
Image
Członek zarządu
Image
Członek komisji rewizyjnej

Image
Zastępca naczelnika

Image
Wiceprezes Naczelnik
Image
Przewodniczący komisji rewizyjnej
 
Image
Prezes
 

 

 

 

 DYSTYNKCJE CZŁONKóW ZARZ?DU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWI?ZKU OSP RP, GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI?ZKU OSP RP

 

Image
Członek zarządu
 
Image
Członek komisji rewizyjnej

Image
Członek prezydium zarządu
 
Image
Wiceprezes zarządu - Komendant gminny

Image
Przewodniczący komisji rewizyjnej

Image
Prezes

 
Image
Kapelan gminny
 
 

 

 

 

  DYSTYNKCJE CZŁONKóW ZARZ?DU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWI?ZKU OSP RP, POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI?ZKU OSP RP

 

Image
Członek zarządu
Image
Członek powiatowej komisji rewizyjnej

Image
Członek prezydium zarządu powiatowego
 
Image
Wiceprzewodniczący powiatowej komisji rewizyjnej

Image
Przewodniczący powiatowej komisji rewizyjnej

Image
Wiceprezes zarządu powiatowego

Image
Prezes zarządu powiatowego
Image
Kapelan powiatowy
 
 

 

 

 

  DYSTYNKCJE CZŁONKóW ZARZ?DU ODDZIAŁU WOJEWóDZKIEGO ZWI?ZKU OSP RP, WOJEWóDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI?ZKU OSP RP
I WOJEWóDZKIEGO S?DU HONOROWEGO ZWI?ZKU OSP RP

 

Image
Członek zarządu
Image
Członek wojewódzkiej komisji rewizyjnej

Image
Członek wojewódzkiego sądu honorowego
 
 
Image
Członek prezydium zarządu wojewódzkiego
 
 
Image
Wiceprzewodniczący wojewódzkiej komisji rewizyjnej
 
 
Image
Wiceprzewodniczący wojewódzkiego sądu honorowego
 
Image
Przewodniczący wojewódzkiej komisji rewizyjnej

Image
Przewodniczący wojewódzkiego sądu honorowego

Image
Wiceprezes zarządu wojewódzkiego

 
Image
Prezes zarządu wojewódzkiego
 
Image
Kapelan wojewódzki
 
 

 

 

DYSTYNKCJE CZŁONKóW ZARZ?DU ODDZIAŁU GŁóWNEGO ZWI?ZKU OSP RP, GŁóWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI?ZKU OSP RP
I GŁóWNEGO S?DU HONOROWEGO ZWI?ZKU OSP RP 

 

Image
Członek zarządu
Image
Członek głównej komisji rewizyjnej

Image
Członek głównego sądu honorowego
 
 
Image
Członek prezydium zarządu głównego
 
 
Image
Wiceprzewodniczący głównej komisji rewizyjnej
 
 
Image
Wiceprzewodniczący głównego sądu honorowego
 
Image
Przewodniczący głównej komisji rewizyjnej

Image
Przewodniczący głównego sądu honorowego

Image
Wiceprezes zarządu głównego

 
Image
Prezes zarządu głównego
Image
Kapelan krajowy