Aktualności arrow Rys historyczny
Aktualności
Tu jesteśmy
Rys historyczny
Wyposażenie
Zarząd i członkowie OSP
Strażacka orkiestra
Galeria zdjęć
Sala OSP
  • Chcesz zarezerwować salę OSP? Wejdź...
  • Chcesz zarezerwować salę OSP? Wejdź...
  • Chcesz zarezerwować salę OSP? Wejdź...
  • Chcesz zarezerwować salę OSP? Wejdź...
  • Chcesz zarezerwować salę OSP? Wejdź...
  • Chcesz zarezerwować salę OSP? Wejdź...
Rezerwacja sali >>
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 8
Wczoraj: 44
W tym miesiącu: 688
OGÓŁEM: 92382
Historia OSP Skrwilno Utwórz PDF Drukuj

 

Z KART HISTORII SKRWILEńSKIEJ OSP

  Dzieje OSP Skrwilno pokazują, że dzięki determinacji miejscowej społeczności i samych strażaków jednostka mimo wielu trudności mogła stale się rozwijać.

 

Jej historia zaczyna się pod koniec 1916 r., gdy tutejsi mieszkańcy rozpoczęli starania u władz (wówczas okupacyjnych) o założenie OSP. Pozwolenie przyszło po kilku miesiącach, a pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 14 lutego 1917 r. Naczelnikiem formującej się drużyny został Jan Lewandowski. Grupa strażaków ochotników o imponującej liczebności (140) nie miała początkowo ani sprzętu, ani pomieszczenia dla siebie, ale już rok później dzięki zaangażowaniu mieszkańców Skrwilna zakupiono ręczną sikawkę, 4 beczkowozy oraz hełmy i pasy bojowe. Od 1918 r. datuje też swą działalność orkiestra dęta.

W 1922 r. wybudowano remizę, w której oprócz standardowych pomieszczeń strażackich była "sala teatralna" i salka do ćwiczeń dla orkiestry. Skrwileńscy druhowie włączali się czynnie w życie kulturalne swej małej ojczyzny, organizując przedstawienia o treści patriotycznej.
Kolejne lata przyniosły systematyczne uzupełnianie sprzętu, zakup umundurowania, sztandaru i pierwszego wozu strażackiego. W 1932 r. jednostka utraciła plac i remizę: teren ten został sprzedany przez właściciela majątku Skrwilno. Jednak dzięki zaangażowaniu tutejszej społeczności bardzo szybko zgromadzono materiały na budowę nowej remizy, prace budowlane zaś w dużym stopniu wykonywali sami strażacy.Tuż przed wybuchem II wojny światowej straż skrwileńska była jedną z najlepiej wyposażonych jednostek powiatu rypińskiego. Wojna nie spowodowała likwidacji jednostki, ale przyczyniła się do jej rozproszenia i utraty sprzętu. Druhowie musieli działać pod przymusem okupanta. Jednak już w kwietniu 1945 r. nastąpiła reaktywacja skrwileńskiej straży.

Dziś jest to dobrze wyposażona 33-osobowa jednostka. Posiada dwa samochody, w tym nowego, lekkiego forda; dysponuje sprzętem takim, jak m.in.: motopompy pływające, agregaty prądotwórcze, aparaty powietrzne i narzędzia hydrauliczne.
Nadal z dużymi sukcesami działa orkiestra dęta.
 
Warto odwiedzić